OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

Odjel mladih matičara

Od samog osnutka Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji imperativ je djelovanja svih odjela uključivanje djece i mladih u sve vrste programa koje naši članovi provode i organiziraju u cilju razvoja dječje kreativnosti na književnom, likovnom i glazbenom planu, uz osvještavanje važnosti pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskom nacionalnom korpusu; upoznavanjem povijesti hrvatskoga naroda i očuvanjem jezičnih raznolikosti. Naglasak je na promicanju kulture čitanja i savladavanju vještina suvremenih informatičkih tehnologija neophodnih za svakodnevno djelovanje i napredovanje djece i mladih. Te su nakane utkane u Pravilima Ogranka u članku 8. koji glasi: „Ogranak će naročitu pažnju posvećivati mladima organiziranim poticanjem rada mladih na području znanosti i umjetnosti, a napose informatike”.

Od samog početka djelovanja Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji osnovan je Odjel mladih matičara, koji je do 2016. godine vodila učiteljica OŠ Sveta Nedelja Petrunjela Krajačić, a od 2016. godine Anđelka Fitz, vjeroučiteljica u istoj školi. Potrebno je napomenuti da je većina programa za djecu i mlade realizirana u suradnji s Osnovnom školom Sveta Nedelja, na čemu smo iskreno zahvalni ravnateljici Anici Magdalenić i svim djelatnicima Škole, koji su Ogranku Matice hrvatske u Svetoj Nedelji tijekom proteklih pet godina pružali nesebičnu podršku.

Tako su Mladi matičari preko projekata Pisci u gostima i Pričopričalice upoznali svestranog umjetnika – ilustratora, filmaša, scenografa i pisca Zdenka Bašića, rado su se družili s književnicama Jelenom Pervan, Marjanom Gaurom, Sanjom Polak i Silvijom Šesto Stipanić, sa slikaricom i književnicom Manuelom Vladić Maštruko, a nešto više o hrvatskom jeziku i baštini starih hrvatskih rukopisa mogli su saznati na predavanju izv. prof. dr. sc. Lahorke Plejić Poje, održanom za učenike osmih razreda. Osobita je zadaća Ogranka Matice hrvatske očuvanje i njegovanje hrvatske tradicijske baštine, uz čuvanje starih običaja i obnavljanje tradicije koja je u živom sjećanju naših najstarijih sugrađana. Stoga su od 2013. godine naovamo djeca i mladi zajedno sa svojim učiteljicama i ostalim članovima Ogranka obnovili tradiciju kićenja zdenca (tzv. majuša) na glavnom svetonedeljskom trgu. Izrađujući šarolike ukrase, djeca su uz prigodne recitacije i glazbeni program svake godine uoči prvog svibnja kitila mlado bukovo drvo koje je resilo zdenac. Oživljavanje ove tradicije, karakteristične za samoborsko-svetonedeljsko podneblje, među najmlađim pripadnicima našega društva vrijedan je zalog budućnosti, koja će sasvim sigurno ovaj stari običaj našega kraja oteti zaboravu. Treba istaknuti još jedan vrlo zanimljiv projekt iniciran u okviru Odjela mladih matičara, koji je unutar tri godine prešao razmjere našeg Ogranka i zaživio u svojoj punini, okupivši brojne sudionike. Riječ je o oslikavanju svetonedeljske pisanice, što je osmislila Petrunjela Krajačić i zajedno s Mladim matičarima i učenicima svetonedeljske osnovne škole izradila prvu uskrsnu pisanicu, koja je ugledala svjetlo dana u ožujku 2015. godine. Veliko uskrsno jaje oslikano svetonedeljskim motivima postavljeno je u gnijezdo na glavnom gradskom trgu. Sljedeće su se godine mladima u oslikavanju, sada već dviju uskrsnih pisanica, pridružili i članovi Likovnog odjela i voditeljica Jasminka Banušić, a u 2017. godini organizaciju ovog programa preuzela je Turistička zajednica grada Svete Nedelje i ostvarila projekt naziva Radost Uskrsa u Svetoj Nedelji. Tako je ovaj projekt obuhvatio nešto više od 320 sudionika – djeca, učenici, odgajatelji, učitelji te članovi raznih udruga. Oslikano je čak 18 uskrsnih pisanica, koje su bile izložene na trima lokacijama u gradu, a u njihovu su oslikavanju, uz Mlade matičare, sudjelovale i članice Likovnog odjela. Ovo je jedan od sjajnih primjera kako su članovi Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji svojom djelatnošću i neumornim nastojanjima, naravno u okviru svojih mogućnosti, uspjeli potaknuti glavne aktere lokalne zajednice da razviju izvrsnu zamisao i podignu ju na višu razinu, što je u konačnici rezultiralo poboljšanjem kulturne ponude našega grada.

Mladi matičari sudjelovali su i u radu ostalih odjela Ogranka, pa je tako 2014-te održan koncert mladih virtuoza, na kojemu su se predstavili mladi talentirani glazbenici – polaznici glazbenih škola i muzičkih akademija koji žive u našoj sredini, a nerijetko su nastupali na raznim glazbenim manifestacijama prilikom otvorenja izložbi, predstavljanja knjiga, književnih večeri i sl. Najopsežnija manifestacija Ogranka, Festival ljubavne poezije, glazbe, meda i vina, u svojih je pet godina postojanja isto tako na svojoj sceni ugostio mlade glazbenike i ansamble poput vokalnog sastava Put života iz Kerestinca i pjevačkog zbora Područne škole Rakitje pod ravnanjem prof. Zorana Jašeka, a u okviru obilježavanja Seljačke bune – bitke kod Kerestinca Mladi su se matičari predstavili dramskim i recitatorskim programom pod vodstvom svojih profesora Mare Jularić i Ervina Škacana. U raznim su prilikama Mladi matičari kazivali stihove najpoznatijih hrvatskih književnika od Krležinih Balada Petrice Kerempuha do Tadijanovićeve i Kranjčevićeve poezije.

S Mladim matičarima predano su i marljivo surađivali članovi Likovnog odjela, koji su u gotovo svim svojim programima, likovnim kolonijama i slikarskim radionicama ugošćavali naše najmlađe članove, razvijajući u njih senzibilitet za likovnost i umjetnost uopće, uvodeći ih u svijet dječjeg likovnog stvaralaštva. Taj višegodišnji trud napokon je 2016. godine rezultirao ostvarivanjem Dječje likovne kolonije na Kipišću, koja je okupila velik broj sudionika i za koju vjerujemo da će postati tradicionalna manifestacija Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji.

Zavidan interes Mladih matičara pobudile su i Kreativne radionice za djecu školskog uzrasta, koje je osmislila i pokrenula prof. Anđelka Fitz u cilju razvijanja kreativnosti, fine motorike i socijalne osjetljivosti suradnjom mlađih učenika s učenicima završnih razreda osnovne škole. Ovaj je program izuzetno značajan zbog svoje jedinstvenosti, jer naš grad nema u svojoj ponudi ništa slično za djecu školskog uzrasta. Radionice se odvijaju u dvama ciklusima: u proljetno (uskrsno) i zimsko (adventsko) vrijeme, a zbog sve većeg broja zainteresiranih nastojat će se uvesti i treći, jesenski ciklus, uz eventualno povećanje broja grupa. Mladi matičari dosad su savladali razne tehnike izrade blagdanskih ukrasa, izrade ukrasa za kićenje majuša, kao i izrade uporabnih predmeta, a njihovi uradci vrijedan su  izraz dječjeg stvaralaštva.

Uz najmlađe članove Odjela mladih matičara, oni nešto stariji mogli su u okviru ostalih projekata Ogranka upoznati povijest svoga grada i najznačajnije povijesne ličnosti hrvatske kulture, književnosti i jezika, saznati mnoštvo korisnih informacija o jabuci kao simbolu zdravlja, steći govorničke vještine, naučiti osnove njemačkog jezika, a svetonedeljska kućica za knjige izrađena je da bi se upravo mlađoj populaciji približila kultura čitanja. Ostaje nam još vrlo značajna zadaća koju je dosad bilo najteže ostvariti, prvenstveno zbog financijskih i organizacijskih mogućnosti. Riječ je o pokretanju ciklusa informatičkih radionica, gdje bi djeca i mladi stekli osnovne informatičke vještine. U današnje je doba teško zamisliti svakodnevni život a da ne  poznajemo osnove informatike, stoga je informatička pismenost izuzetno važna sastavnica obrazovanja svake mlade osobe.

Izdanja Ogranka MH SVN

Protuslovlja naslovnica

Tamna strana cokolade naslovnica 

fundamentum silobod

deveti avion

skrapec putujem1a

 

 
 
 
ARHIVA 2013. - 2017.